top of page

Mapa zakątków muzycznych

Październik 2023

ŚWIEBODZICE

kościół

pw. św. Piotra i Pawła

river-g279ec536d_1920.jpg
661px-Dolnoslaskie_mapa_fizyczna1.png

1

2

Świebodzice 9.jpg

Poznaj także niezwykłe fakty związane z tym Zakątkiem:

Ślady pobytu człowieka na terenie miasta Świebodzic sięgają czasów prehistorycznych. Świadczą o tym znaleziska archeologiczne, m.in. grot kwarcowy pochodzący prawdopodobnie ze środkowej epoki kamienia - mezolitu (8000 - 4500 lat p.n.e.) oraz kilka siekierek datowanych na młodszą epokę kamienia - neolit (4500 - 1800 lat p.n.e.). W świebodzickich Cierniach odkryto ślady cmentarzyska całopalnego kultury łużyckiej (ok. 13000 - 650 lat p.n.e.). Przed tysiącem lat tereny dzisiejszych Świebodzic były porośnięte puszczą zamieszkałą przez Ślężan. Okolice miasta były dość gęsto zaludnione, o czym świadczą liczne ślady osiedli ludzkich. O wyborze osiedlenia się w tamtych czasach decydowały: urodzajne gleby, dogodny klimat i położenie geograficzne oraz sąsiedztwo lasów i terenów górskich. Dzięki wykopaliskom archeologicznym możemy dziś stwierdzić, że zakładanie osad słowiańskich na tych terenach było dość częste.

Średniowieczne miasto

W 1279 roku książę wrocławski Henryk Probus nadał Świebodzicom ważny przywilej. Oznajmił on, że "Henryk książę Śląska i Pan Wrocławia zezwala swoim mieszczanom ze Świebodzic, aby swoje pastwiska położone daleko od miasta przeznaczyli na ogrody chmielowe". Dokument ten, w którym występują pojęcia "miasto" i "mieszczanie" jest niezbitym dowodem, że Świebodzice były już wtedy znane i określane jako miasto. Przywilej Henryka Probusa miał dla mieszkańców Świebodzic duże znaczenie. Likwidował uciążliwe pędzenie bydła na odległe pastwiska oraz (i to było dla mieszczan daleko ważniejsze) dawał szansę na zwiększenie produkcji piwa, co stanowiło dla świebodziczan jeszcze jedno intratne źródło dochodów. Dalszy rozwój miasta wiąże się zapewne z panowaniem księcia Bolka I Surowego, który w 1291 roku przyłącza do swojego dziedzicznego Jawora okoliczne ziemie wraz ze Strzegomiem, Świdnicą i Strzelinem. Być może również w tym czasie miasto otrzymało herb.

Mury i baszty.

W XV wieku został umocniony system obronny Świebodzic (mury i baszty miejskie). Władzę w mieście sprawował starosta królewski. Na przestrzeni XIV wieku uformował się samorząd tj. rada miejska z burmistrzem. Wobec dużego rozwoju miasta można sądzić, że na początku XV wieku istniał już tu budynek ratusza, mimo, że brak jest dziś o nim dokładnej informacji. Tymczasem w Czechach wybuchła rewolucja husycka zapoczątkowana spaleniem na stosie Jana Husa - reformatora religijnego. Doszło do walk wewnętrznych między zwolennikami nauki Husa, a jego przeciwnikami, które nie ominęły również Śląska i Świebodzic. Walki z husytami doprowadziły do częściowego zniszczenia zamku Książ i Świebodzic, które już wtedy wchodziły w skład dóbr zamkowych i wraz z zamkiem dostawały się w ręce różnych rycerzy śląskich.

Hochbergowie.

Władysław Jagielończyk przyznał Świebodzicom w 1492 r. przywilej zezwalający na organizowanie tzw. "ciepłych jarmarków" (we wrześniu, w dniu św. Mateusza). Następnym przywilejem z 1510 r. król ten przyznał mieszkańcom miasta prawo organizowania targów tygodniowych i targów końskich. Rok wcześniej, w 1509 r. król Władysław odsprzedał zamek Książ i dobra książańskie Konradowi (Kunzowi) Hochbergowi, protoplaście rodu Hochbergów, do których Książ i okolice należały przez przeszło cztery stulecia, do II wojny światowej. Świebodzice, należały zatem do Hochbergów do 1830 r. Dogodne położenie miasta w środku rolniczego kręgu wsi oraz możliwości organizowania targów i jarmarków stwarzały dogodne warunki dla dalszego rozwoju rzemiosła i handlu. Niestety dobrą passę przerwała w XVII-XVIII w. wojna trzydziestoletnia, epidemia dżumy, wojny śląskie i pożar, który zniszczył niemal wszystkie budynki w mieście.

Zachęcamy do zapoznania się z ciekawymi faktami z historii Świebodzic w prezentacji poniżej.

Warto - oprócz koncertu - wybrać się na dłuższy spacer uliczkami tego miasta. Z pewnością warto poznać historię świebodzickich kamieniczek - pomocą służyć może opracowanie Rafała Wietrzyńskiego.

https://www.labiryntarium.pl/7gmin/gminaswiebodzice/1476-historia-swiebodzickich-kamienic.html

https://www.labiryntarium.pl/7gmin/gminaswiebodzice.html

bottom of page