top of page

POLSKO-NIEMIECKIE WYMIANY DZIECI I MŁODZIEŻY

Fundacja jest współorganizatorem wymian polsko-niemieckich oraz projektów edukacyjnych dla uczniów Szkoły Podstawowej nr 29 (wcześniejszego Gimnazjum nr 29). Wszystkie wymiany były dofinansowane przez Polsko-Niemiecką Współpracę Młodzieży (PNWM)

Wymiana należy do jednej z najbardziej chlubnych praktyk szkolnych. Tradycja ta daje uczniom możliwości rozwoju – zarówno pod względem edukacyjnym, jak też emocjonalnym , osobowym i społecznym. Nauczyciele i rodzice zgodnie twierdzą, że uczniowie biorący udział w wymianie, stawali się odważniejsi, otwierali się na nowe wyzwania, chętniej podejmowali działania społeczne, stając się nierzadko liderami grupy. Uzyskiwali również dużą motywację do nauki języków, ponieważ zauważali, że ta umiejętność jest niezbędna i ułatwia kontakty międzyludzkie.

Uczniowie goszczeni są w rodzinnych domach,  poznają tradycje i historię obu państw, uczestniczą w wycieczkach, projektach oraz zajęciach szkolnych, mają czas na integrację, zabawę, wspólne gry, zadania edukacyjne i projekty językowe

„Zanim nasi partnerzy przyjechali późnym wieczorem 15 marca, znaliśmy się już dość dobrze. Przez trzy wcześniejsze miesiące pisaliśmy do siebie krótkie wiadomości, by poznać swoje zainteresowania, rodziny oraz przygotować się do osobistego spotkania.”

"Skutki były przeróżne, jak też różny jest każdy człowiek. Odczuliśmy na własnej skórze, że warto uczyć się języków obcych. Poznaliśmy swoje słabości i mocne strony w kontaktach międzyludzkich. Wiele razy musieliśmy przezwyciężać swój egoizm. Poznaliśmy nowe zwyczaje, kulturę i tradycje. Możemy powiedzieć, że nie było łatwo, ale na pewno wiele się nauczyliśmy!"

bottom of page